Hezarfen Havaalanı 2016 Yılı Ücret Tarifesi

 

HEZARFEN HAVAALANI 2016 YILI KONAKLAMA VE YER HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ

 

1-     KAPSAM :

 

Hezarfen Havacılık Ticaret A.Ş. tarafından işletilen Hezarfen Havaalanı’nı uçuş amacıyla kullanan Türk ve yabancı tescilli tüm hava araçlarının konma, konaklama ve bunlara bağlı ek hizmetlere ilişkin tarife ve uygulama esaslarını kapsar.

 

2- TARİFE TABLOSU:

  HİZMETLER  

HAVA ARACI TİPİ

2016 YILI

ÜCRET(TL)

AÇIKLAMA
  APRONDA KONAKLAMA*      
1 Yıllık süreli anlaşmalı konaklama* Tek motorlu uçak 700 aylık ödemeli
2 1-6 aylık süreli anlaşmalı konaklama* Tek motorlu uçak 1000 aylık ödemeli
3 30güne kadar konaklamalar (günlük) Tek motorlu uçak 65 günlük ödemeli
4 Yıllık süreli anlaşmalı* Mikrolight ,Cayrokopter* 650 aylık ödemeli
5 Yıllık süreli anlaşmalı* Helikopter,flotlu, çift mot. 5 kişilik ve üzeri hava araçları* 1150 aylık ödemeli
6 1-6 aylık süreli anlaşmalı konaklama* Helikopter,flotlu, çift mot. 5 kişilik ve üzeri hava araçları* 1450 aylık ödemeli
7 30 güne kadar konaklamalar (günlük)* Helikopter,flotlu, çift mot. 5 kişilik ve üzeri hava araçları* 100 günlük ödemeli
  HANGARDA KONAKLAMA*      
8 Yıllık süreli anlaşmalı* Her  cins hava aracı 1100 aylık ödemeli
9 1-6 aylık süreli anlaşmalı * Her  cins hava aracı 1450 aylık ödemeli
10 Günlük* Her  cins hava aracı 110 günlük ödemeli
11 Yıllık süreli anlaşmalı* Mikrolight , Cayrokopter* 1000 aylık ödemeli
12 1-6 aylık süreli anlaşmalı konaklama* Mikrolight , Cayrokopter* 1450 aylık ödemeli
13 KONMA Her  cins havaaracı

 

Helikopter, flotlu, çift mot. 5 kişilik ve üzeri hava araçları

30

 

50

 

Her bir konma

14 PLAN ÇEKME Her  cins hava aracı 20 Her uçuş için
15 CTR ve ÇALIŞMA BÖLGELERİ İÇİNDE ÇALIŞMA VE PIC UÇUŞLAR (Kule/hava trafik hizmeti)

(Eğitim, hover, tanıtım, test, kontrol ve ticari uçuşlar )

Her  cins hava aracı

 

Helikopter

250

 

350

1 saatlik ücret
16 HAVAALANI OPERASYON BEDELİ

Yolcu indirme ve bindirme, manifesto düzenleme

(hava taxi, uçuş okulları, genel havacılık kur.)

Her  cins hava aracı

 

Helikopter, flotlu, çift mot. 5 kişilik ve üzeri hava araçlar ı

125

 

180

Hava aracı  / sefer başına
17 İTFAİYE-AMBULANS- PİST ÜZERİNDE MÜDAHALE VE ARIZALI UÇAK ÇEKME HİZMETİ MTW 1500 Kg. a kadar

Her  cins hava aracı**

500 Hava aracı  / olay başına
18 HASARLI UÇAK KALDIRMA/ÇEKME MTW 1500 Kg. a kadar

Her  cins hava arac ı**

1500 Hezarfen imkanları ile yapılacak çalışmalar için
19 HAVA ARACI YIKAMA (Açık alanda dış yıkama ve dış temizlik) MTW 1500 Kg. a kadar

Her  cins hava arac ı**

 

Helikopter, flotlu, çift mot. 5 kişilik ve üzeri hava araçları

100

 

350

Hava aracı başına
20

 

TAMİR, BAKIM, BOYAMA, CİLA, KAMERA VE HAVA ARACI MONTAJ, DEMONTAJ, YAĞ DEĞİŞİMİ, V.S.** Tek motorlu  hava aracı**

 

Helikopter, flotlu, çift mot. 5 kişilik ve üzeri hava araçları **

250

 

500

Her bir hava aracı için açık alanda gün/sefer başına (Hangar %50 zamlıdır)
21 KAMERA/FOTOĞRAF MAKİNASI İLE ÇEKİM (Havaaracına monte edilmemiş) (Her cins hava aracı için Aprona geçiş) 150 SHGM,  Valilik izin ve NOTAM ibrazı edilir.
22 MEYDAN ÇALIŞMA SAATİNİN UZATILMASI Her cins hava aracı 500 1 saatlik ücret
23 HANGAR İÇİNDE TAKIM / EŞYA DOLABI BULUNDURMA Ölçüleri max70x50x100 cm geçmeyen 150 Aylık ücret

 

* Beton ve asfalt apronlar için 200.-TL, kapalı hangar için 400.-TL fark alınır. (Mikrolight ve Cayrokopter hariç)

** Hezarfen’de konaklamayan hava araçlarından %50 fazlası alınır.

Bu tarifenin uygulama esasları internet sitemizde (www.hezarfen.com.tr) mevcuttur.

 

 

3 – UYGULAMA ESASLARI:

           

a-    Bu tarifedeki ücretler Hezarfen Havacılık Ticaret A.Ş. tarafından belirlenerek her yıl Ocak ayından itibaren yürürlüğe koyulur.

b-    Konaklama, piste inişi izleyen 8. saatten sonra başlar ve 24 saatlik süreyi kapsar.

c-     Hezarfen ile eğitim sözleşmesi olan ve eğitim uçuşu yapan uçuş okullarının hava araçlarından ve yıllık konaklama yapan hava araçlarından ticari olmayan uçuşları için 13, 14, 15. ve 16. sıradaki hizmet bedelleri alınmaz. Ücret tarifesindeki diğer hizmetlerin ücretler alınır.

d-    CTR içinde veya çalışma bölgelerinde lisans yenileme, eğitim, hover ve hava aracı tanıtımı, test ve ticari amaçlı uçuşlarda en az bir saatlik ücret alınır. Artan süreler en az yarım saatlik dilimlerle hesaplanarak ilave edilir.

e-    Hangar veya apronda park yerlerini Hezarfen Havaalanı yönetimi belirler.

f-      Liste dışındaki extra hizmetlere ilişkin ücretler karşılıklı belirlenir.

g-    17 ve 18. Maddedeki hizmetler 1500 Kg üzeri hava araçları için %100 zamlı tahsil edilir. Dışarıdan hizmet alınması halinde bu hizmetin ücretinin tamamı Listedeki ücrete ilave edilir.

h-    20. Maddedeki hizmetler için hangar içinde çalışılması halinde %50 zamlı tahsil edilir.

i-      Havadan Kamera, fotoğraf makinası v.s. ile çekimler için SHGM izni, valilik izni ve NOTAM ın orijinal belgeleri ibraz edilir.

j-      Hezarfen Havaalanını, Hezarfen Havaalanı CTR ını ve Hezarfen Havaalanına tahsisli çalışma sahalarını kullanarak, -Hezarfen Havaalanında konaklayan veya konaklamayan- her cins hava araçları ile eğitim, tanıtım, lisans yenileme ve her türlü ticari amaçlı yapılacak uçuşlar için  hava aracı sahibi ve uçağın bağlı olduğu işletmeci kuruluş Hezarfen Havaalanı ile sözleşme yapmak veya izin almak zorundadır. Hezarfen A.Ş. ile “konaklama sözleşmesi” olmayan ancak bu maddede bahsi geçen uçuşları yapacak olan her hava aracı sahibi/pilotu/işletmecisi ücret tarifesinde belirtilen ücretleri ödeyecektir.

k-     Tarife dışındaki hizmetler için ücret karşılıklı olarak belirlenecektir. (Uçak boyama, özel montaj, demontaj, suya uçak indirme v.s.)

l-      Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz;

       j.a. Doğal afetler veya insani yardım amaçlı; yardım malzemesi ve personeli  ile afetzedeleri ve refakatlerini taşıyan hava araçlarına,

                      j.b. Resmi ziyaret yapan Devlet Başkanlarını taşıyan hava araçlarına,

                      j.c. Yurdumuza askeri yardım malzemesi taşıyan hava araçlarında,

                      j.d. Resmi ziyaret yapan askeri, mülki erkân ve heyetler emrindeki özel tahsisli hava araçlarına,

              j.e. Başbakanlık veya Ulaştırma Bakanlığınca tarife uygulanmaması bildirilen hava  araçlarına uygulanmaz.

m-   PAT sahalarda arızalanan, kaza geçiren, kırım geçiren veya sebebi her ne olursa olsun meydan trafiğini engelleyen hava araçlarına yapılan her türlü müdahale için 16 ve 17. maddelerdeki hizmetlerin ücreti alınır.

 

            4- ÜCRETLERİN ÖDENMESİ:

 

-Hezarfen Havaalanı’nda konaklayan uçağa ve ek hizmetlere ödenecek ücretler ile ilgili muhatap hava aracı sahibidir.

– Konma, konaklama ve sair hizmet borcu olan hava aracıların borcu ödenmediği sürece kalkışına izin verilmez.

– Ödemeler fatura karşılığı nakit olarak ödenebileceği gibi, Hezarfen Havacılık Ticaret  A.Ş.’nin;

Akbank Çatalca Şubesi IBAN:TR19 0004 6002 1188 8000 0788 76 no.lu TL,

Garanti Bankası Çatalca Şb. İBAN No:TR64 0006 2000 8480 0006 2994 56 no.lu TL

            hesaplarına ödenir.

– 3065 sayılı KDV Kanunu‟nun 13. maddesi gereğince; 100.-TL‟nin altında kalan  hizmetlere KDV ilave edilerek fatura edilir, 100.-TL ve üzerindeki hizmetler ise   KDV’ den istisnadır. ( İstisna kapsamına, seyrüsefere ilişkin yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler girmektedir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEZARFEN HAVAALANI 2016 YILI

HAVAALANI ÇALIŞMA SAATİNİN UZATILMASI HİZMETİ

ÜCRET TARİFESİ

 

 1. KAPSAM:

 

Hezarfen Havaalanında ilan edilmiş çalışma gün ve saatleri dışında uçuş yapan hava araçlarına uygulanacak meydan çalışma saatinin uzatılması ve veya meydanın açılmasına ilişkin tarifeyi ve uygulama esaslarını kapsar.

 

 1. TARİFE:

 

HİZMETLER HAVA ARACI TİPİ ÜCRET

(TL)

AÇIKLAMA
MEYDAN ÇALIŞMA SAATİNİN UZATILMASI Her cins 500 1 saatlik ücret

 

 1. UYGULAMA ESASLARI:

 

 1. Çalışma saatinin uzatılması (sabah veya akşam); meydan müdürünün yetkisinde olup uzatma zorunluğu yoktur. Yani şartların müsait olması halinde uzatma yapılabilir.
 2. Meydanın ilan edilmiş çalışma gün ve saatleri dışında rötar, ek sefer veya inilmese dahi yedek meydan olarak açılmasının istenilmesi durumunda, çalışma saatinin uzatılmasını isteyen ve/veya bu uzatmadan yararlanan herkesten ( hava taşıyıcısından, havacılık  işletmesinden, uçuş okullarından, şahıslardan) “Meydan Çalışma Saatinin Uzatılması” ücreti alınır.
 3. Uzatma süreleri; hava aracının geliş/kalkış saatinden veya istenen süreden 1 saat önce başlayarak, iniş ve kalkışından yarım saat sonrasına kadar geçecek olan süredir. Bu süreler gündoğumu ve günbatımı saatleri ile sınırlıdır.(gün doğumu – 30 dakika ve gün batımı +30 dakika uygulanamaz)
 4. Uzatma süreleri en az yarım saatlik dilimler halinde hesaplanır.
 5. Meydan açılış saatinden sonra bildirilen iptaller için 2 saatlik meydan çalışma saati ücreti tahakkuk ettirilir.
 6. Planlanan sürelerdeki  gecikmeler ayrıca ücretlendirilir.
 7. Meydanın çalışma süresinin uzatılması;

g.a. Uzatılması istenen sürenin bitimi meydanın ilan edilen  açılma saati ile

aynı  ise  veya

g.b. Uzatılması istenen sürenin  başlangıcı meydanın ilan edilen  kapanma

saati ile aynı  ise uzatılan süre kadar ücret alınır. Bu sürenin 1 saatten

 az olması halinde  en az 1 saatlik ücretle değerlendirilir. Bunun dışında

“b” maddesi uygulanır.

 1. Uzatmayı isteyene ait – mülkiyeti şirketi  veya kendi adına olmak kaydıyla-

birden fazla hava aracının anılan uzatma süresi içinde meydanı kullanması durumunda;

h.a. İlk hava aracı için tam ücret,

h.b. sonraki hava aracıları için %50 indirim uygulanır.

 1. Meydan Çalışma Saatinin Uzatılması talebi en geç bir gün önce mesai saatleri içinde yazılı olarak Hezarfen Havaalanı müdürlüğüne veya Hezarfen Kuleye bildirilmelidir.
 2. Tarife dışındaki hizmetler için ücret karşılıklı olarak belirlenecektir.
 3. Hezarfen Havaalanında konaklayan hava araçlarına %10 iskonto uygulanır.
 4. Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz;

                l.a. Doğal afetler veya insani yardım amaçlı; yardım malzemesi ve

                personeli  ile afetzedeleri ve refakatlerini taşıyan hava araçlarına,

                      l.b. Resmi ziyaret yapan Devlet Başkanlarını taşıyan hava araçlarına,

                      l.c. Yurdumuza askeri yardım malzemesi taşıyan hava araçlarına,

                      l.d. Resmi ziyaret yapan askeri, mülki erkân ve heyetler emrindeki özel

                      tahsisli hava araçlarına,

                      le. Başbakanlık veya Ulaştırma Bakanlığınca tarife uygulanmaması 

                      bildirilen hava araçlarına uygulanmaz.

 1. Meydanın uzatılmış çalışma saatinin ücretini, bu saati kullanan her hava aracı ayrı ayrı öder.

 

 

 

 

 

     4- ÜCRETLERİN ÖDENMESİ:

 

– Hezarfen Havaalanı hizmetlerinden yararlanan uçağa ve ek hizmetlere ödenecek ücretler ile  ilgili muhatap hava aracı sahibi ve/veya uçağın pilotudur.

– Konma, konaklama ve sair hizmet borcu olan hava aracıların borcu  ödenmediği sürece kalkışına izin  verilmez.

– Havaalanı çalışma saati uzatılması hizmet bedeli peşin ödenir.

– Ödemeler fatura karşılığı nakit olarak ödenebileceği gibi, Hezarfen Havacılık Ticaret  A.Ş.’nin;

 Akbank Çatalca Şubesi İBAN:  TR19 0004 6002 1188 8000 0788 76 no.lu,

Garanti Bankası Çatalca Şb. İBAN: TR64 0006 2000 8480 0006 2994 56 no.lu

Türk Lirası hesaplarına ödenir.

– 3065 sayılı KDV Kanunu‟nun 13. maddesi gereğince; 100.-TL‟nin altında kalan hizmetlere KDV ilave edilerek fatura edilir, 100.-TL ve üzerindeki hizmetler ise KDV’den istisnadır. ( İstisna kapsamına, seyrüsefere ilişkin yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler girmektedir.)

 

 

 

Hezarfen Havacılık Ticaret A. Ş.

Bahşayış Mahallesi Aksaray Caddesi

No.7 34540 Çatalca – İSTANBUL

Tel: 0212 887 15 17

Fax: 0212 887 14 62

http://www.hezarfen.com.tr

e-mail: hezarfen@hezarfen.com.tr