2019 Yılı Ücret Tarifesi

 

HEZARFEN HAVAALANI 2019 YILI KONAKLAMA VE YER HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ

 

 • KAPSAM :

Hezarfen Havacılık Ticaret A.Ş. tarafından işletilen Hezarfen Havaalanı’nı uçuş amacıyla kullanan Türk ve yabancı tescilli tüm hava araçlarının konma, konaklama ve bunlara bağlı ek hizmetlere ilişkin tarife ve uygulama esaslarını kapsar.

 

2- TARİFE TABLOSU:

  HİZMETLER  

HAVA ARACI TİPİ

2019 YILI

ÜCRET TL

 

AÇIKLAMA

  APRONDA KONAKLAMA*      
1 Uzun süreli konaklama*/** Tek motorlu hava araçları * 1050 Aylık ödemeli (sözleşmeli)
2 Uzun süreli konaklama*/** Ultralight* 975 Aylık ödemeli (sözleşmeli)
Mikrolight, Cayrokopter* 975
3 Uzun süreli konaklama*/** Helikopter,flotlu, çift motor,

5 kişilik ve üzeri hava araçları*

1700 Aylık ödemeli (sözleşmeli)
4 Günlük Konaklama */** Tek motorlu hava araçları * 100 Günlük ödemeli
5 Günlük Konaklama */** Helikopter,flotlu, çift motor,

5 kişilik ve üzeri hava araçları

160 Günlük ödemeli
  HANGARDA KONAKLAMA*      
6 Uzun süreli konaklama*/** Her  cins hava aracı* 1600 Aylık ödemeli (sözleşmeli)
7 Uzun süreli konaklama*/** Ultralight* 1550 Aylık ödemeli (sözleşmeli)
Mikrolight, Cayrokopter* 1550
8 Günlük Konaklama*/** Her  cins hava aracı 160 Günlük ödemeli

giriş-çıkış 1 gün sayılır

9  

KONMA

 

Her  cins hava aracı 50 Her bir konma
Helikopter, flotlu, çift motor,

5 kişilik ve üzeri hava araçları

70
10 PLAN ÇEKME Her  cins hava aracı 25 Her uçuş için
11 CTR ve ÇALIŞMA BÖLGELERİ İÇİNDE ÇALIŞMA  (Kule/meydan kontrol hizmeti)

(Lisans, Eğitim, hover v.s. ticari uçuşlar)

Her  cins hava aracı 345 1 Saatlik ücret

Min. 1/2 saatlik ücret alınır

(Hezarfen dışında konaklayan hava araçları)

Helikopter, flotlu, çift motor,

5 kişilik ve üzeri hava araçları

460
12 HAVAALANI OPERASYON BEDELİ

Yolcu indirme ve/veya  bindirme (manifesto düzenleme)

(hava taxi, uçuş okulları, genel havacılık kur.)

Her  cins hava aracı 190 Hava aracı/Sefer başına

(Hezarfen dışında konaklayan hava araçları)

Helikopter, flotlu, çift motor,

5 kişilik ve üzeri hava araçları

285
13 TİCARİ UÇUŞLAR

Eğitim, tanıtım, test, kontrol, müşteri v.s.  ticari uçuşlar

(Hezarfen de konaklayan uçaklar için)

Her cins hava aracı 90 Uçuş planı başına
Helikopter, flotlu, çift motor,

5 kişilik ve üzeri hava araçları

175
14 İTFAİYE-AMBULANS- PİST ÜZERİNDE MÜDAHALE VE ARIZALI UÇAK ÇEKME HİZMETİ MTW 1500 Kg. a kadar

Her  cins hava aracı

500 Hava aracı / Olay başına
15 HASARLI UÇAK KALDIRMA/ÇEKME MTW 1500 Kg. a kadar her  cins hava aracı 1500 Hezarfen imkanları ile yapılacak çalışmalar için
16 HAVA ARACI YIKAMA (Açık alanda)

Genel temizlik

MTW 1500 Kg. a kadar her  cins hava arac ı 150 Hava aracı başına
Helikopter, flotlu, çift motor,

5 kişilik ve üzeri hava araçları

450
17

 

TAMİR, BAKIM, BOYAMA, CİLA, KAMERA VE HAVA ARACI MONTAJ, DEMONTAJ, YAĞ DEĞİŞİMİ, V.S.***

(Hezarfen Havaalanı’nda konaklayan hava araçları dahil)

Tek motorlu  hava aracı*** 250 Her bir hava aracı için apronda gün/sefer başına

(Hangar %50 zamlıdır.)

Helikopter, flotlu, çift motor,

5 kişilik ve üzeri hava araçları

500
18 KAMERA/FOTOĞRAF MAKİNASI İLE ÇEKİM (Hava aracına monte edilmiş veya edilmemiş) (Her cins hava aracı için Aprona geçiş veya uçuş) 250 SHGM, Valilik izni ve NOTAM ibrazı gerekir
19 MEYDAN ÇALIŞMA SAATİNİN UZATILMASI

(Meydan/personelin müsait olması durumunda uzatılır)

Her cins hava aracı 600 1 saatlik ücret
20 HANGAR İÇİNDE TAKIM / EŞYA DOLABI BULUNDURMA Ölçüleri max70x50x100 cm geçmeyen 150 Aylık ücret

(Aylık ödemeli)

21 HANGARA UÇAK SOKMA VEYA ÇIKARTMA Her  cins hava aracı 40 Hava aracı başına
22 YAKIT İKMALİ Her  cins hava aracı 150 Hava aracı başına

* Beton ve asfalt apronlar için aylık 350.-TL, kapalı hangar için 575.-TL fark alınır. (Mikrolight ve Cayrokopter hariç)

** Uzun süreli konaklamalar için (90 günü aşacak  konaklamalar için) sözleşme yapılmalıdır.90 güne kadar olan konaklamalara günlük konaklama ücreti uygulanır.

*** Ultralight ve microlight hava araçlarına tablodaki ücretlerden %50 iskonto uygulanır

 

 • Ücret tarifesindeki tüm hizmet bedelleri peşin ödenecektir. Ücret ödenmemesi halinde kalkış izni verilmez.
 • Bu ücret tarifesi ve tarifenin uygulama esasları internet sitemizde mevcuttur.  (www.hezarfen.com.tr)

 

 

3 – UYGULAMA ESASLARI:

           

 • Bu tarifedeki ücretler Hezarfen Havacılık Ticaret A.Ş. tarafından belirlenerek her yıl Ocak ayından itibaren yürürlüğe koyulur.
 • Konaklama, piste inişi izleyen 8. saatten sonra başlar ve 24 saatlik süreyi kapsar. Konaklama süresi için sözleşme yapılmadığı sürece konaklama bedeli; konaklama süresi ile günlük ücret çarpılarak bulunur. “Uzun süreli konaklama” ücretleri 90 günü (3 ay ı) geçen süreler için uygulanır ve bunun için konaklama başlangıcında sözleşme yapılmalıdır.
 • Hezarfen ile eğitim sözleşmesi olan ve eğitim uçuşu yapan uçuş okullarının hava araçlarından ve yıllık konaklama yapan hava araçlarından ticari olmayan uçuşları için 9 ve 10. sıradaki hizmet bedelleri alınmaz. Ücret tarifesindeki diğer hizmetlerin ücretler alınır.
 • CTR içinde veya çalışma bölgelerinde lisans yenileme, eğitim, hover ve hava aracı tanıtımı, test ve ticari amaçlı uçuşlarda en az 1/2 saatlik ücret alınır. Artan süreler en az yarım saatlik dilimlerle hesaplanarak ilave edilir.
 • Hangar veya apronda park yerlerini Hezarfen Havaalanı yönetimi belirler.
 • Liste dışındaki extra hizmetlere ilişkin ücretler karşılıklı belirlenir.
 • 14, 15 ve 16. Maddedeki hizmetler 1500 Kg üzeri hava araçları için %100 zamlı tahsil edilir. Dışarıdan hizmet alınması halinde bu hizmetin ücretinin tamamı Listedeki ücrete ilave edilir.
 • Maddedeki hizmetler için hangar içinde çalışılması halinde %50 zamlı tahsil edilir.
 • Havadan Kamera, fotoğraf makinası v.s. ile çekimler için SHGM izni, valilik izni ve NOTAM ın orijinal belgeleri ibraz edilir.
 • Hezarfen Havaalanını, Hezarfen Havaalanı CTR ını ve Hezarfen Havaalanına tahsisli çalışma sahalarını kullanarak, -Hezarfen Havaalanında konaklayan veya konaklamayan- her cins hava araçları ile eğitim, tanıtım, lisans yenileme ve her türlü ticari amaçlı yapılacak uçuşlar için hava aracı sahibi ve uçağın bağlı olduğu işletmeci kuruluş Hezarfen Havaalanı ile sözleşme yapmak veya izin almak zorundadır. Hezarfen A.Ş. ile “konaklama sözleşmesi” olmayan ancak bu maddede bahsi geçen uçuşları yapacak olan her hava aracı sahibi/pilotu/işletmecisi ücret tarifesinde belirtilen ücretleri ödeyecektir.
 • Tarife dışındaki hizmetler için ücret karşılıklı olarak belirlenecektir. (Uçak boyama, özel montaj, demontaj, suya uçak indirme v.s.)
 • Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz;

       j.a. Doğal afetler veya insani yardım amaçlı; yardım malzemesi ve personeli  ile afetzedeleri ve refakatlerini taşıyan hava araçlarına,

                      j.b. Resmi ziyaret yapan Devlet Başkanlarını taşıyan hava araçlarına,

                      j.c. Yurdumuza askeri yardım malzemesi taşıyan hava araçlarında,

                      j.d. Resmi ziyaret yapan askeri, mülki erkân ve heyetler emrindeki özel tahsisli hava araçlarına,

              j.e. T.C. Cumhurbaşkanlığınca ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tarife uygulanmaması bildirilen hava  araçlarına uygulanmaz.

 • PAT sahalarda arızalanan, kaza geçiren, kırım geçiren veya sebebi her ne olursa olsun meydan trafiğini engelleyen hava araçlarına yapılan her türlü müdahale için 14 ve 15. maddelerdeki hizmetlerin ücreti alınır. Dışarıdan alınacak hizmetlerin bedeli ayrıca bu bedele ilave edilir.
 • Havaaracı konaklama bedeli; konaklama süreleri ile ilgili olarak taraflar arasında herhangi bir sözleşme bulunmadığı sürece günlük konaklama bedeli üzerinden değerlendirilir.

 

            4- ÜCRETLERİN ÖDENMESİ:

 

– Hezarfen Havaalanı hizmetlerinden yararlanan uçağa ve ek hizmetlere ödenecek ücretler ile  ilgili muhatap hava aracı sahibi ve/veya uçağın pilotudur.

– Konma, konaklama ve sair hizmet borcu olan hava aracılarının borcu ödenmediği sürece uçuş planı kabul edilmez ve kalkışına izin verilmez.

– Ödemeler fatura karşılığı nakit olarak ödenebileceği gibi, Hezarfen Havacılık Ticaret  A.Ş.’nin;

Akbank Çatalca Şubesi IBAN:TR19 0004 6002 1188 8000 0788 76 no.lu TL, hesabına ödenir.

 

– 3065 sayılı KDV Kanunu‟nun 13. maddesi gereğince; 100.-TL‟nin altında kalan  hizmetlere KDV ilave edilerek fatura edilir, 100.-TL ve üzerindeki hizmetler ise   KDV’ den istisnadır. ( İstisna kapsamına, seyrüsefere ilişkin yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler girmektedir.)

 

 

HEZARFEN HAVAALANI 2019 YILI HAVAALANI ÇALIŞMA SAATİNİN UZATILMASI HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ

 

 1. KAPSAM:

                                                          

Hezarfen Havaalanında ilan edilmiş çalışma gün ve saatleri dışında uçuş yapan hava araçlarına uygulanacak meydan çalışma saatinin uzatılması ve veya meydanın açılmasına ilişkin tarifeyi ve uygulama esaslarını kapsar.

 

 1. TARİFE:

 

HİZMETLER HAVA ARACI TİPİ ÜCRET

(TL)

AÇIKLAMA
MEYDAN ÇALIŞMA SAATİNİN UZATILMASI Her cins 600 1 saatlik ücret

 

 1. UYGULAMA ESASLARI:

 

 1. Çalışma saatinin uzatılması (sabah veya akşam); meydan müdürünün yetkisinde olup uzatma zorunluğu yoktur. Yani meydan ve personel şartlarının müsait olması halinde uzatma yapılabilir.
 2. Meydanın ilan edilmiş çalışma gün ve saatleri dışında rötar, ek sefer veya inilmese dahi yedek meydan olarak açılmasının istenilmesi durumunda, çalışma saatinin uzatılmasını isteyen ve/veya bu uzatmadan yararlanan herkesten ( hava taşıyıcısından, havacılık işletmesinden, uçuş okullarından, şahıslardan) “Meydan Çalışma Saatinin Uzatılması” ücreti alınır.
 3. Uzatma süreleri; hava aracının geliş/kalkış saatinden veya istenen süreden 1 saat önce başlayarak, iniş ve kalkışından yarım saat sonrasına kadar geçecek olan süredir. Bu süreler gündoğumu ve günbatımı saatleri ile sınırlıdır.(gün doğumu – 30 dakika ve gün batımı +30 dakika uygulanamaz)
 4. Uzatma süreleri en az yarım saatlik dilimler halinde hesaplanır.
 5. Meydan açılış saatinden sonra bildirilen iptaller için 2 saatlik meydan çalışma saati ücreti tahakkuk ettirilir.
 6. Planlanan sürelerdeki gecikmeler ayrıca ücretlendirilir.
 7. Meydanın çalışma süresinin uzatılması;

g.a. Uzatılması istenen sürenin bitimi meydanın ilan edilen  açılma saati ile

aynı  ise  veya

g.b. Uzatılması istenen sürenin  başlangıcı meydanın ilan edilen  kapanma

saati ile aynı  ise uzatılan süre kadar ücret alınır. Bu sürenin 1 saatten

az olması halinde  en az 1 saatlik ücretle değerlendirilir.

 1. Uzatmayı isteyene ait – mülkiyeti şirketi veya kendi adına olmak kaydıyla birden fazla hava

           aracının anılan uzatma süresi içinde meydanı kullanması durumunda;

h.a. İlk hava aracı için tam ücret,

h.b. sonraki hava aracıları için %50 indirim uygulanır.

 1. Meydan Çalışma Saatinin Uzatılması talebi en geç bir gün önce mesai saatleri içinde yazılı olarak Hezarfen Havaalanı müdürlüğüne veya Hezarfen Kuleye bildirilmelidir.
 2. Tarife dışındaki hizmetler için ücret karşılıklı olarak belirlenecektir.
 3. Hezarfen Havaalanında konaklayan hava araçlarına %10 iskonto uygulanır.
 4. Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz;

                l.a. Doğal afetler veya insani yardım amaçlı; yardım malzemesi ve

                personeli  ile afetzedeleri ve refakatlerini taşıyan hava araçlarına,

                      l.b. Resmi ziyaret yapan Devlet Başkanlarını taşıyan hava araçlarına,

                      l.c. Yurdumuza askeri yardım malzemesi taşıyan hava araçlarına,

                      l.d. Resmi ziyaret yapan askeri, mülki erkân ve heyetler emrindeki özel

                      tahsisli hava araçlarına,

               l.e. T.C. Cumhurbaşkanlığınca ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tarife uygulanmaması bildirilen hava  araçlarına uygulanmaz.

 1. Meydanın uzatılmış çalışma saatinin ücretini, bu saati kullanan her hava aracı ayrı ayrı öder.

 

 

   4- ÜCRETLERİN ÖDENMESİ:

 

– Hezarfen Havaalanı hizmetlerinden yararlanan uçağa ve ek hizmetlere ödenecek ücretler ile  ilgili muhatap hava aracı sahibi ve/veya uçağın pilotudur.

– Konma, konaklama ve sair hizmet borcu olan hava aracıların borcu  ödenmediği sürece kalkışına izin  verilmez.

– Havaalanı çalışma saati uzatılması hizmet bedeli peşin ödenir.

– Ödemeler fatura karşılığı nakit olarak ödenebileceği gibi, Hezarfen Havacılık Ticaret  A.Ş.’nin;

 Akbank Çatalca Şubesi İBAN:TR19 0004 6002 1188 8000 0788 76 no.lu, hesabına ödenir.

– 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 100.-TL’nin altında kalan hizmetlere KDV ilave edilerek fatura edilir, 100.-TL ve üzerindeki hizmetler ise KDV’den istisnadır. ( İstisna kapsamına, seyrüsefere ilişkin yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler girmektedir.)

 

 

 

Hezarfen Havacılık Ticaret A. Ş.

Bahşayış Mahallesi Aksaray Caddesi

No.7  34540 Çatalca – İSTANBUL

Tel:  0212 887 15 17

Fax: 0212 887 14 62

http://www.hezarfen.com.tr

e-mail: hezarfen@hezarfen.com.tr