Yeşil Havaalanı

 

ÇEVRE  POLİTİKAMIZ

         HEZARFEN HAVACILIK TİC. AŞ.  olarak;

  • Verdiğimiz hizmetlerde  çevre, ile ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli iyileştirmek için çaba harcamak,
  •  Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit ederek ve varsa olumsuz etkileri en aza indirmek,
  •  Faaliyetlerimiz sırasında, enerjiyi ve kaynaklarımızı etkin kullanmak ve sürekli tasarruf etmek için önlemler almak,
  • İşlerimizi yaparken atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize etmek,
  •  Çevre, bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek,

Çevre Politikamızdır ve üst yönetimce taahhüt edilmiştir.  Çevre Politikamız ve yerine getirdiğimiz faaliyetlerin çevreye olan etkisi Kamuoyu incelemesine açıktır.

                                                                       Genel Müdür

                                                                    Ahmet TEZMAN