Yeşil Havaalanı (GREEN AIRPORT) Projesi

Hezarfen Havaalanı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu Yeşil Havaalanı projesi kapsamında proje gerekliliklerini yerine getirerek 01 Şubat 2010 tarihinde “Yeşil Kuruluş-Green Company” ünvanını almıştır.

Zaten bulunduğu coğrafi konum nedeniyle çevreye ve doğal hayatın korunmasına büyük özen gösteren Havaalanımız yetkilileri, gerekli tedbirleri de alarak sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemini benimsemişler ve temiz, yaşanabilir ve insan sağlığına uygun bir çevre için çevreyi kirletmeden ve koruyarak, gelecek kuşaklara temiz toprak, temiz su ve temiz hava bırakabilmek hedefleri doğrultusunda, çevrenin ve doğal varlıkların korunmasını bu hususta gereken her türlü tedbiri de alarak ülkemizin örnek bir kuruluşu haline gelmek için çalışmaktadırlar.